Lucka 10

"Fenindianen" kollar så att slipningen på fenan är rätt

// Petter

S-222