9.

John enhands

John enhadsspockar som kungen av ElYaque

// Petter S-222